Acord pentru prelucrarea datelor personale

ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND PRELUCRAREADATELOR CU CARACTER PERSONAL

In temeiul prevederilor Regulamentului European  679 /2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si in temeiul prevederilor din dreptul intern cu toate modificarile si completarile ulterioare, partile convin de comun acord sa incheie prezentul acord.

Art.1TERMENI:

In intelesul prezentului acord, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

DATE  CU  CARACTER  PERSONAL: orice  informatii  care  se  refera  la  o  persoana  fizica  identificata  sau identificabila.

PRELUCRARE:orice  operatiune  care  include  colectarea,  inregistrarea,  organizarea,  structurarea,  stocarea, adaptarea  sau  modificarea,  extragerea,  consultarea,  utilizarea,  divulgarea  prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Art. 2In conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SPITALUL ORASENESC REGELE CAROL I Costesti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de PACIENT despre el insusi , un membru al familiei sale ori o altă persoană, pacient/a, al/a Clinicii. Rolul prezentului acord este de a explica modul in care datele personale ale PACIENTULUI sunt prelucrate, scopul in care sunt utilizate si drepturile ce va sunt conferite prin lege.

Art. 3

Scopul PRELUCRARII datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare si include datele de identificare ale persoanei, diagnosticul şi completarea istoricului medical al pacientului, orice referinţe medicale ulterioare, efectuarea unor rapoarte statistice,  raportate la medicul trimiţator,  la Casa de Asigurari de Sănătate Locală sau Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens sau imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite. Pentru a oferi servicii medicale de specialitate, pentru a executa interventiile necesare conform diagnosticului si a planului de tratament sau reabilitare agreat, datele dumneavoastra personale pot fi transmise catre medici colaboratori externi, tehnicieni dentari ,  laboratoare de analize medicale colaboratoare, autoritati publice sau altor persoane abilitate de lege sa ceara aceste date, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra ( pe baza unor clauze contractuale standard,etc).Datele cu caracter personal furnizate de PACIENT sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat.

Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la refuzul efectuării actului medical.Dacă v-aţi exprimat acordul pentru ca datele privind starea dumneavostră de sănătate să fie comunicate altor persoane  ( ex. rude apropiate), operatorul va comunica aceste date potrivit instrucţiunile dumneavoastră.

Art. 4

Temeiul legal pentru colectarea si procesarea datelor solicitate in scopul mentionatmai sus este:consimtamantul dumneavoastra expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal;consimtamantul informat la care dumneavoastra sunteti parte; o obligatie legala izvorata ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastra si SPITAL.Avem obligativitatea de a va anunta in timp real daca vom face vreun transfer al datelor personale intr-o tara din Uniunea Europeana sau din afara Zonei Economice Europene.Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului mentionat mai sus sau in exercitarea unui interes public, intr-o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale si in conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentului). Sunt conferite oricare dintre urmatoarele drepturi in baza conditiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*), si anume:dreptul de acces la datele personale;dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopul mentionat mai sus); dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;dreptul de a va opune prelucrarii;dreptul de  a  va  retrage  consimtamantul,  in orice  moment, pentru prelucrarea datelor personale, la  care  ati consimtit anterior; dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre Spitalul Orasenesc REGELE CAROL I Costesti, pentru stergerea evidentelor datelor personale din baza noastra de date; dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra; dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor.Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Spitalul Orasenesc REGELE CAROL I Costesti a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

–Prin email -la adresa: spitalcostesti@yahoo.com

-Personal printr-o cerere adusa -la Spitalul Orasenesc REGELE CAROL I Costesti, str.Industriei nr. 19, Oras Costesti, Judet Arges, Romania

-Telefonic -la numarul: 0248 673.550 sau mobil 0730.109.410

Am luat la cunostinta de continutul prezentului acord, l-am inteles si imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor mele personale de catre

Spitalul Orasenesc REGELE CAROL I Costesti.